Vuosien 2018-2019 toimintasuunnitelmamme on:

 1. Lähiliikuntapuisto

  • Lähiliikuntapuiston rakentamisen aloittamiseen tulee todennäköisesti määräraha kunnan talousarvioon. Seurataan puistohankkeen etenemistä ja annetaan tarvittaessa lausuntoja. 1. Koirapuisto

  • Koirapuiston rakentamiseen Kantvikiin on tulossa myös määräraha. Seurataan hankkeen kehitystä ja annetaan tarvittaessa lausunto koirapuiston sijainnista.


 1. Kantvikin ympäristön hoito ja asumisviihtyvyys

  • Tehdään esityksiä ja lausuntoja kunnan virkamiehille ympäristön yleisilmeen ja hoidon parantamiseksi. Erityisesti tavoitteena on saada Kantvikiin kukkaistutuksia ja kunnostaa Ediksenrinne (Upinniementien ja Sokeritehtaantien risteyksessä) heinikosta nurmialueeksi.

  • Toteutetaan siivoustalkoot yhteistoiminnassa Kantvikin koulun kanssa huhti-toukokuussa.

  • Jatketaan risukoiden ja puiden raivaus- ja harvennustalkoita Sokeritehtaantien varren saattamiseksi puistomaiseksi.

  • Tehdään alustavaa tutkimusta siitä, voisiko kunnan omistamia ulkoalueita Kantvikissa hoitaa yhteinen kylätalonmies.


 1. Rekkaliikenne Sokeritehtaantiellä

  • Pyritään vaikuttamaan siihen, ettei Sokeritehtaan ja Mildolan raskas liikenne kulkisi lainkaan Kantvikin kylän läpi, vaan siirrettäisiin vaihtoehtoiselle reitille.  


 1. Kantvikin alueen kaavoitus

  • Seurataan kaavoituksen valmistelua ja pyritään vaikuttamaan tarvittaessa päätöksentekoon.

  • Pidetään yllä esitystä tieyhteyden rakentamiseksi Haapiorinteeltä suoraan Upinniementielle


 1. Tiedottaminen

  • Ylläpidetään internet- ja facebook-sivujamme.

  • Jaetaan keväällä tiedote joka kotiin.


 1. Jäsenistö

  • Pyritään lisäämään yhdistyksen jäsenmäärää.

  • Ylläpidetään jäsenrekisteriä.


 1. Tarvittaessa järjestetään asukastilaisuus/ -tilaisuuksia Kantvikin asukkaille.

Kantvikin asukasyhdistys ry | posti@kantvik.fiMobiili