Tehtävät ja toimintaperiaate
Kantvikin asukasyhdistys ry on perustettu vuonna 1997. Kotipaikkana on Kirkkonummi ja toimialue on Kantvik lähialueineen.

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana alueellisena yhdistyksenä
 • ylläpitää ja kehittää asukkaiden mielenkiintoa alueen asioiden hoidossa,
 • ajaa asukkaiden etuja alueen ympäristönsuojelussa, virkistys ja harrastustoiminnoissa, liikenne-, koulu-, sosiaali-, kaavoitus-, yms. kunnallisteknisissä ja muissa asioissa,
 • valvoa ja edistää toimialueella asuvien oikeudellisia, taloudellisia sekä yhteiskunnallisia etuja,
 • edistää ja ohjata asumisviihtyvyyden parantamiseen tähtääviä toimia,
 • kehittää ja ajaa asukkaiden yhteistoiminnan ja yhteisten pyrkimysten etuja.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 • pitää yhteyttä alueellisiin ja paikallisiin viranomaisiin sekä toimielimiin ja järjestöihin,
 • seuraa toimialueellaan vaikuttavien asioiden kehittymistä alueellisella ja paikallisella tasolla,
 • osallistuu alueensa asioiden valmisteluun ja pyrkii ohjaamaan päätöksentekoa,
 • voi liittyä tarvittaviin järjestöihin ja yhdistyksiin, toimia niiden kanssa yhteistyössä,
 • edustaa jäseniään toiminnassaan,
 • järjestää esitelmä-, koulutus-, kulttuuri- ja yleisötilaisuuksia.
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi
 • harjoittaa julkaisutoimintaa,
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
 • järjestää luvan saatuaan myyjäisiä, rahankeräyksiä ja arpajaisia tai muita varainhankintatapahtumia.Kantvikin asukasyhdistys ry | posti@kantvik.fiMobiili